• امروز سه شنبه یکم تیر 1400 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی صوت
مطالب ویژه

میز خدمت اوقاف

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

بانک صوت
موضوع
زمان درج
یک شنبه 26 شهریور 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 14 شهریور 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
شنبه 11 شهریور 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 8 شهریور 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 6 شهریور 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
یک شنبه 5 شهریور 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
یک شنبه 5 شهریور 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 31 مرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین