• امروز سه شنبه یکم تیر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

بقاع متبرکه واماکن زیارتی استان اردبیل

بقاع متبرکه واماکن زیارتی استان اردبیل

اسامی اماکن زیارتی و بقاع متبرکه شناسایی شده دراستان اردبیل 105 مورد ثبت شده است و مصمم هستیم هریک از این اماکن متبرکه را به تفکیک و بصورت اجمالی معرفی کنیم، چنانچه کسانی اطلاعات بیشتری در خصوص اماکن متبرکه استان اردبیل داشته باشد می تواند می تواند اعلام نظر کند.

 دوشنبه 20 شهریور 1391   3070  0      

اسامی اماکن زیارتی و بقاع متبرکه شناسایی شده دراستان اردبیل 105 مورد است و قصد داریم هریک از این اماکن متبرکه را به تفکیک بصورت اجمالی معرفی کنیم و در این مورد چنانچه کسانی اطلاعات بیشتری داشته باشند می توانند اعلام نظر کنند.
1. بقعه شیخ امین الدین جبرائیل کلخوران
2. بقعه عوض الخواص
3. بقعه شیخ محی الدین اعرابی
4. بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
5. سقاخانه حضرت ابوالفضل
6. بقعه امامزاده میرزاده خانم
7. بقعه امامزاده صالح
8. بقعه امامزاده سید عبدالعزیز
9. بقعه میر اشرف
10 . بقعه امامزاده سید صادق
11 . مسجد ائمه
12 . بقعه امامزاده صدرالدین
13 . بقعه امامزاده حلیمه خاتون
14 . زیارتگاه انزاب
15 . بقعه امامزاده عبدالله (ع)
16 . حسینیه و سقاخانه معجز
17 . مسجد و سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس
18 . بقعه سید حمزه (ع)
19 . زیارتگاه پیر الوان
20 . زیارتگاه پیر زمان
21 . بقعه پیر کیج خانم
22 . بقعه امامزاده حلیمه خاتون
23 . زیارتگاه سلطان خواجوي
24 . بقعه سید (ع)
25 . زیارتگاه کرکرق
26 . زیارتگاه سید هاشم
27 . بقعه پیر جرگز
28 . بقعه پیر حسن
29 . بقعه سید غنی عاملی
بقاع متبرکه شهرستان نمین
30 . زیارتگاه بابا حمزه
31 . زیارتگاه بابا خزري
32 . بقعه پیر شبلی
33 . بقعه پیر جماعت
34 . بقعه حاج محمود
35 . زیارتگاه تربت حور
36 . زیارتگاه سید محمد طاهر قریشی
37 . زیارتگاه شیخ میر علم
38 . زیارتگاه گرده
39 . زیارتگاه اجاق مرنی
40 . زیارتگاه صوفی نور علی
41 . زیارتگاه شیخ محمد سعید نقشبندي
42 . بقعه بابا خرم
43 . علم مقدس مسجد جامع سولا
44 . بقعه سید محمود امینجان
45 . بقعه پیر بدرالدین
بقاع متبرکه شهرستان نیر
46 . زیارتگاه تجرق
47 . زیارتگاه قورتول
48 . زیارتگاه میر فتاح
49 . بقعه کورائیم
بقاع متبرکه شهرستان مشگین
50 . مقبره آغا باجیروستاي نصیر آباد
51 . امام زاده سید ابراهیم خراسانی شهر لاهرود
52 . امام زاده بابیان
53 . امام زاده محسن روستاي نقد اولیا
54 . مقبره نجف علی روستاي جلایر
55 . امام زادگان احمد و محبت روستاي آلنی
56 . امام زاده سید جعفر روستاي انار
57 . مقبره پیر روستاي ارباب کندي
58 . امام زاده ید عماد الدین (ع) روستاي رحیم بیگلو
59 . مقابر روستاي قوشا
60 . مقبره زهره شهر رضی
61 . امام زاده سید سلیمان(ع) روستاي فخر آباد
62 . شیخ حیدر شهر مشگین
مقابر متبرکه شهرستان
مقابر متبرکه شهرستان خلخال
63 . امام زاده سید محمد صالح (ع)
64 . امام زاده قاضیلر (ع)
65 . امام زاده پیر سلمان(ع)
66 . امام زاده سید دانیال (ع) روستاي خانقاه سادات
67 . امام زاده قاسم (ع) روستاي خوجین
68 . امام زاده هاشم (ع) روستاي خوجین
69 . امام زاده ابراهیم (ع) روستاي خوجین
70 . امام زاده سید محمد (ع) روستاي مجره
71 . امام زاده میر زمان (ع) روستاي خمس
72 . امام زاده سید ابراهیم (ع) روستاي خمس
73 . امام زاده شاه عبدالعظیم (ع) روستاي اسکستان
74 . امام زاده باقر (ع) روستاي اسکستان
75 . امام زاده سید ابراهیم (ع) روستاي اسبو
76 . امام زاده سید حمزه (ع) روستاي درو
77 . امام زاده سید جعفر (ع) روستاي درو
78 . امام زاده سید حسین (ع) شهر کلور
79 . امام زاده عبداله (ع) شهر کلور
80 . امام زاده سید محمد (ع) شهر کلور
81 . امام زاده ابوالقاسم (ع) دهستان شال
82 . امام زاده شاه محمود (ع) دهستان شال
83 . امام زاده خضر (ع) دهستان شال
84 . امام زاده عین علی (ع) خانقاه گیلوان
85 . امام زاده سید صفی الدین(ع) و
سید شهاب الدین (ع) روستاي طهارم دشت
86 . امام زاده عقیل بن محمد(ع) روستاي کهل
87 . امام زاده سید (ع) روستاي احمد آباد
88 . امام زاده سید شمس الدین (ع) روستاي چملو گبین
89 . امام زاده سید ابراهیم (ع) روستاي چنارلیق
90 . امام زاده محمد علی (ع) رستاي گلوزان
91 . امام زاده سید خضر (ع) روستاي ماجولان
92 . بقعه شیخ شهاب الدین (ع) روستاي دیز
93 . امام زاده سید اسماعیل (ع) روستاي کرین
94 . امام زاده سید ابراهیم (ع) روستاي کرین
95 . امام زاده سید محمد (ع) روستاي لرد
96 . بقعه متبرکه بابا صفا روستاي بفراجرد
97 . امام زاده سید نصر الدین (ع) روستاي سوسهاب
98 . امام زاده سید اشرف (ع) روستاي ارسون
99 . بقعه متبرکه سید احمد معراجی روستاي سفید آب
100 . امام زاده سید خلیل روستاي سجهرود
101 . امام زاده امیر نعمت الله (ع) روستاي آل هاشم
102 . امام زاده زاویه سادات (ع) روستاي زاویه سادات
103 . امام زاده سید محمد قریشی (ع) شهر هشتجین
104 . شیخ صدر الدین انصاري روستاي دایو کندي
105 . شیخ منور روستاي شمس آباد
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار